Đặc tính của hố ga làm từ nhựa u.PVC

Sử dụng sản phẩm bằng bê tông thì chi phí sẽ đắt hơn 1-2 lần